Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Okruhy tém k TČOZ a PČOZ maturitnej skúšky masér

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, PhDr. Martina Gašparová
 • 08 december 2019

Zverejňujeme okruhy tém pre k TČOZ a PČOZ maturitnej skúšky  pre študijný odbor masér.

Lúčime sa...

 • Napísal/a: Učitel SZSMI
 • 11 máj 2019

A je to tu! 10.5.2019 sa s nami rozlúčili naši maturanti. Pán riaditeľ RNDr. Dušan Žaludko odovzdal knižné ceny a diplomy všetkým, ktorí počas štúdia vynikali vedomosťami alebo praktickými zručnosťami a víťazili v súťažiach odborných, literárnych aj športových.

Milí maturanti, veríme, že úspešne zvládnete svoju skúšku dospelosti.

Čítať ďalej...

Praktická časť maturitnej skúšky prvýkrát v novom

 • Napísal/a: Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce
 • 24 máj 2018

Nemocnica novej generácie v Michalovciach má za sebou ďalšiu skúšku. Uplynulý týždeň v nej prebiehala po prvýkrát praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore zdravotnícky asistent žiakov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

Čítať ďalej...

MATURITA 2017

 • Napísal/a: PhDr. Jana Pustai Selecká, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
 • 13 február 2017

V dňoch 14. - 15. marca 2017 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017.

Informácie o Maturite 2017 nájdete v dokumente MATURITA 2017 EČ a PFIČ.

Školenie o priebehu EČ a PFIČ MS 2017

 • Napísal/a: PhDr. Jana Pustai Selecká, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
 • 31 január 2017

Školenie o priebehu EČ a PFIČ MS 2017 v jednotlivých triedach:

IV.ZA – 14.2.2017 (utorok) – na 8. vyučovacej hodine uč. č. 4
IV.ZB – 15.2.2017 (streda) – na 8. vyučovacej hodine uč. č. 4
IV.M  – 17.2.2017 (piatok) – na 3. vyučovacej hodine uč. č. 2
IV.FL – 16.2.2017 (štvrtok)– na 3. vyučovacej hodine uč. č. 4

Účasť žiakov na školení o priebehu EČ a PFIČ MS je POVINNÁ!

MS - Zdravotnícky záchranár

 • Napísal/a: PhDr. Ivana Jenčíková (triedna učiteľka), jaz. korekcia článku PhDr. Bibiána Lojanová
 • 16 jún 2016

MS Praktická časť odbor Zdravotnícky záchranárV dňoch 8. – 10. júna sa konali na našej škole praktické a teoretické maturitné skúšky v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, trojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy.
Praktická maturitná skúška prebiehala v areáli našej školy, kde maturanti realizovali praktické úlohy s figurantmi, žiakmi našej školy, ktorí sa toho zhostili skutočne profesionálne. Modelové situácie boli natoľko reálne, že chvíľami sme mali pocit, že sme na skutočnom výjazde. Teoretická časť preverila ich nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov.
Našim maturantom k úspešnému ukončeniu štúdia blahoželáme a prajeme im veľa pracovných i osobných úspechov.

fotogaléria

MATURITA 2016 - EČ a PFIČ MS

 • Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
 • 24 február 2016

Milí maturanti, prečítajte si pozorne dôležité informácie k písomným maturitným skúškam 2016.

1. Základné informácie k MATURITE 2016
2. Harmonogram činností počas EČ a PFIČ MS - žiaci
3. Pokyny pre žiakov1 , Pokyny pre žiakov2
4. Systém identifikačných údajov
5. Pokyny pre vyplňovanie odpoveďových hárkov
6. Hodnotenie MS a opravná skúška
7. Usmernenie k prerušeniu MS
8. Školenia žiakov pred MS

 

SZŠ Vstúpte ...