Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Prijímacie skúšky - obsadenosť odborov

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 05 jún 2020

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach týmto zverejňuje počet obsadených miest a počet voľných miest pre jednotlivé odbory ktoré otvárame v dennej forme v školskom roku 2020/2021.

 SZŠ - odbor Počet obsadených miest    Počet voľných miest
 Praktická sestra  60 0
 Farmaceutický laborant  30 0
 Masér   18 0

Súčasne oznamujeme, že druhé kolo prijímacích skúšok na našej škole nebude pre žiadny z odborov.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 28 máj 2020

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v jednotlivých študijných odboroch:

          MASÉR             

logo maser

FARMACEUTICKÝ

LABORANT

logo laborant

PRAKTICKÁ SESTRA

logo prakticka sestra

(kliknutím na názov/obrázok odboru sa otvorí dokument pre daný odbor)

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR – PRAKTICKÁ SESTRA, FARMACEUTICKÝ LABORANT a MASÉR

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 07 máj 2020

V súlade s §65 ods.2 zákona č.245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07. 05. 2020 zverejňujeme podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov PRAKTICKÁ SESTRA, FARMACEUTICKÝ LABORANT a MASÉR pre školský rok 2020/2021.

Prijímacie kritériá: prijmacie_kriteria20_21_nove.pdf

Akceptujeme aj prihlášky poslané cez školský informačný systém EduPage, priamo z Vašej školy.

Elektronická prihláška

SZŠ Vstúpte ...

Pozrite si nové číslo