Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Oznamujeme, že kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 budú zverejnené v súlade so zákonom 245/2008 v znení neskorších predpisov.

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 28 máj 2020

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v jednotlivých študijných odboroch:

          MASÉR             

logo maser

FARMACEUTICKÝ

LABORANT

logo laborant

PRAKTICKÁ SESTRA

logo prakticka sestra

(kliknutím na názov/obrázok odboru sa otvorí dokument pre daný odbor)

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR – PRAKTICKÁ SESTRA, FARMACEUTICKÝ LABORANT a MASÉR

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 07 máj 2020

V súlade s §65 ods.2 zákona č.245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07. 05. 2020 zverejňujeme podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov PRAKTICKÁ SESTRA, FARMACEUTICKÝ LABORANT a MASÉR pre školský rok 2020/2021.

Prijímacie kritériá: prijmacie_kriteria20_21_nove.pdf

Akceptujeme aj prihlášky poslané cez školský informačný systém EduPage, priamo z Vašej školy.

Elektronická prihláška

SZŠ Vstúpte ...

Pozrite si nové číslo