Tu nás nájdete

Vnútorný školský poriadok 2018/2019

  • Napísal/a: Mgr. Lenka Dobiášová, výchovný poradca
  • 04 september 2018

Vnútorný školský poriadok - dokument (platný od 1. 9. 2018)

Spracúvanie osobných údajov

  • Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
  • 22 máj 2018

EÚ 6. apríla 2016 schválila rozsiahlu reformu právneho rámca ochrany údajov a prijala balík reforiem na ochranu údajov, ktorý obsahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktorým sa nahrádza dvadsaťročná smernica 95/46/ES („smernica o ochrane údajov“), a smernicu o policajnej spolupráci. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“) sa ako nový celoeurópsky nástroj na ochranu údajov začne priamo uplatňovať 25. mája 2018, čiže dva roky po tom, ako bolo prijaté a nadobudlo účinnosť.

Čítať ďalej...

Smernica o šikanovaní

  • Napísal/a: PhDr. Jana Selecká, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  • 02 september 2014

Všetky smernice sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii pani zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie PhDr. Jany Seleckej v pracovnom čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.

Výňatok zo smernice

SZŠ Vstúpte ...