Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Mgr. Alena Michalovová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: štvrtok 8:00 - 14:00 hod., alebo podľa potreby a dohody

kontakt: tel. číslo 056/6441452

Dokument - Práva detí

Úloha výchovného poradcu

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, výchovný poradca
 • 23 september 2020

Práca výchovného poradcu v škole je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Úsek výchovného poradcu plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a prevencie problémového vývinu mládeže.

Čítať ďalej...

Pozvánka na najväčší virtuálny deň otvorených dverí fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech

 • Napísal/a: Filip Bais, Národné kariérne centrum
 • 23 apríl 2020
Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.
Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

Deň otvorených dverí 2019

 • Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, Mgr. Adriana Brhlíková, Mgr. Martina Stanková, Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 25 október 2019

Deň otvorených dverí je dobrou príležitosťou, ako získať viac informácií o škole a jej fungovaní. Záujemcovia o štúdium sa majú možnosť stretnúť s vedením školy, vyučujúcimi, ale aj so žiakmi, ktorí už našu školu navštevujú.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach

 • Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, Mgr. Lenka Dobiašová, Mgr. Martina Stanková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 25 október 2018

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach majú žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ich zákonní zástupcovia i široká verejnosť možnosť navštíviť priestory školy, kde môžu vidieť reálny vyučovací proces. Tento rok bol týmto dňom 25. október 2018.

Čítať ďalej...

DOD 2017

 • Napísal/a: Mgr. Martina Stanková, PhDr. Silvia Hadžuriková, Mgr. Lenka Dobiašová, jaz. korekcia článku Stanislava Markovičová
 • 25 október 2017

Deň otvorených dverí je tradične najväčšou akciou pre záujemcov o štúdium na našej škole. Koná sa každoročne v októbri a jeho cieľom je poskytnúť uchádzačom o štúdium – našim budúcim žiakom, ich rodičom a výchovným poradcom informácie o škole, odpovedať im na otázky, ukázať naše priestory a prezentovať jednotlivé študijné odbory.

Čítať ďalej...

Výchovný poradca - jeho miesto a význam na škole

 • Napísal/a: Mgr. Lenka Dobiášová, výchovný poradca
 • 11 september 2017

Úlohou výchovného poradcu na škole je:
-poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných problémov, priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu a podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života lebo zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť v spolupráci so šk. psychológom, odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa potreby pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom v súčinnosti so zákonnými zástupcami a vedením školy.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...