Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Deň otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, Mgr. Lenka Dobiašová, Mgr. Martina Stanková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 25-október-2018 21:43

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach majú žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ich zákonní zástupcovia i široká verejnosť možnosť navštíviť priestory školy, kde môžu vidieť reálny vyučovací proces. Tento rok bol týmto dňom 25. október 2018.

Hostia mali možnosť nielen nahliadnuť do odborných učební, ale aj oboznámiť sa s ich vybavenosťou. V jednotlivých učebniach prezentovali naši žiaci študijné odbory.
Zdravotnícki asistenti zo IV. ZA triedy pod vedením Mgr. Rusnákovej pripravili modelové situácie záchrany ľudského života, s ktorými sa môže stretnúť každý z nás v praxi. Maséri z III. M triedy pod vedením Mgr. Michalovovej predviedli masáže, ktoré si mohli deviataci a ich rodičia reálne vyskúšať. Odbor farmaceutický laborant bol prezentovaný v učebniach na prípravu liekov pod vedením Mgr. Novákovej, v učebni farmaceutickej chémie a analýzy liečiv pod vedením Mgr. Maliňákovej. Naši hostia mali možnosť sledovať prácu študentov z III. FL, ktorí sa venovali príprave jednotlivých druhov liekov.
Tento rok bol obohatený nahliadnutím do  novej modernej anatomickej učebne, kde návštevníci videli, kam sa uberá výučba anatómie. PhDr. G. Jenčiková spolu so študentami predstavila headsety s mobilnou aplikáciou.
Pozitívne vnímame, že žiaci základnej školy prejavili záujem o odbor praktická sestra, ktorý môžu na našej škole od budúceho školského roka navštevovať.
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Svedčí o tom aj vysoký počet návštevníkov z radu deviatakov (vyše 200 žiakov). Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina (spolu 40 základných škôl).
Veríme, že z niektorých návštevníkov z radu deviatakov sa v budúcom školskom roku stanú naši žiaci.

imac

Fotogaléria

SZŠ Vstúpte ...