Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Životné prostredie sa prelína všetkými oblasťami života spoločnosti. V tejto časti webu sa dozviete o prebiehajúcich súťažiach zameraných na zlepšenie životného prostredia v našom okolí, ale tiež tu nájdete mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri recyklácii a pod.

Niektoré aktivity:

- aktualizácia panelu ENV

- tvorba príspevkov do školského rozhlasu, časopisu a na web stránku školy

- praktické činnosti- aktivity v prírode, starostlivosť o bylinky vysadené v areáli školy, o izbové kvety v učebniach a priestoroch školy

- úprava areálu školy

- vedenie k šetreniu vody a energií

Environmentálna výchova

 • Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, koordinátor Environmentálnej výchovy, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 18 december 2020

Environmentálna výchova je výchova a osveta k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, v rámci ktorého je vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.

Čítať ďalej...

Deň bez áut

 • Napísal/a: Členovia a koordinátor ENV PhDr. Hadžuriková Silvia, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 29 september 2019

Deň bez áut22. september  je už tradične Medzinárodným dňom bez áut, ktorý je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility. Jeho cieľom je obmedziť používanie osobných áut jednou osobou a propagovať alternatívne spôsoby dochádzania do práce a škôl, napríklad na bicykli, peši, verejnou dopravou či zdieľaním jedného auta viacerými osobami.

Čítať ďalej...

Ako sme si skrášľovali okolie

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 27 január 2019
Skrášľujeme okolie školy

Aj počas tohto polroka sme sa sústredili nielen na štúdium, ale aj na skrášľovanie priestorov školy a jej okolia. Členovia environmentálnej výchovy sa spolu s ďalšími žiakmi aktívne zapájali do aktivít ako polievanie kvetov, zametanie a zberanie odpadkov v okolí školy, alebo teraz v zimnom období sa šikovní chlapci zapojili aj do odpratávania snehu v areáli školy. O šikovnosti a pracovnej zručnosti našich žiakov svedčia aj tieto rôzne pracovné zábery. Za ich pracovitosť im všetkým patrí veľká vďaka.

EKOBEH 2018

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 21 apríl 2018

Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala vo štvrtok 19.4.2018 už tradične ku Dňu Zeme ekologicko - prírodovednú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2018", ktorá bola určená pre družstvá piatakov mestských ZŠ.

Čítať ďalej...

Čistá voda - správna voľba

 • Napísal/a: Natália Savarijová (II. M), Zuzana Falová (II. M), Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 21 január 2018

Čistá vodaDňa 18. 1. 2018 sa v priebehu obedňajšej prestávky v jedálni a na chodbe našej školy na prvom poschodí podávala žiakom čistá voda a voda ochutená citrónom. Žiačky pracujúce v rámci environmentálnej výchovy v škole sa zapojili do akcie a reagovali tak na výzvu celoslovenského projektu ČISTÁ VODA - správna voľba, ktorý prebieha na slovenských základných a stredných školách v rámci mesiaca január 2018. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Odmenou za účasť v tomto projekte sú výučbové DVD pre prvých desať zapojených škôl, ktoré môžeme využívať v rámci vyučovania. Dúfame, že sa táto cena ujde aj nám. Keby sa nám to nepodarilo, nevadí, tak či tak budeme naďalej podporovať pitie našej čistej a kvalitnej slovenskej vody.

Fotogaléria

Úspech v projekte Enviróza

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 19 január 2018

Enviróza 2016/2017V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vo formáte outdoorovej hry s názvom ENVIRÓZA, ktorej cieľom je získavanie a šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, čiže o znečistených územiach spôsobených činnosťou človeka. Enviróza 2016/2017Vďaka tejto našej účasti sme si za minulý školský rok vyslúžili výhru - 1. miesto v tomto projekte, za čo nás organizátor hry - Slovenská agentúra životného prostredia odmenila diplomom a krásnymi vecnými darmi, ktoré využijeme aj pri výučbe. Preto aj v tomto školskom roku by sme sa chceli zapojiť do tejto hry a takto prispieť k ochrane životného prostredia.

Ochrana prírody – prírodné bohatstvo v našom meste

 • Napísal/a: PhDr. Gabriela Jenčiková, Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 14 jún 2017

        Životné prostredie (ŽP) je priestor, v ktorom sa všetci pohybujeme. Preto ako občania mesta Michalovce musíme dbať na ochranu životného prostredia. To znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – o  rastliny, živočíchy, vzduch, vodu a pôdu.
Pre mnohých je to problém, no každý môže začať už doma, napr. separáciou odpadu. V rukách každého jednotlivca je pozitívna sila – sila ovplyvňovať kvalitu ŽP, ale aj deštrukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek podobe. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft